Dr. Vilma Makauskienė 2018 m. gegužės 8-9 d. dalyvavo „COST Action IS1406: Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language” projekto narių susitikime Portugalijoje.

Pradžioje projekto vadovas James Law apžvelgė trečiosios projekto pakopos veiklą. Buvo aptarti darbo grupių susitikimo Austrijoje rezultatai, kurio metu buvo analizuojami ir interpretuojami logopedų apklausos duomenys. Pristatyti visuomenės apklausos Europs šalyse rezultatai. Darbo grupių vadovai supažindino susirinkimo dalyvius su atliktais darbais, pasiūlyta skirtingų šalių apklausos rezultatus patalpinti internetiniame projekto puslapyje “interaktyvus žemėlapis”.

Ankstesniuose projekto etapuose buvo atlikta logopedų apklausa, kurioje dalyvavo 5027 skirtingų Europos šalių respondentai. Pirmoje darbo grupėje buvo nagrinėjami kiekybiniai su kalbos sutrikimais susiję duomenys sisteminiuose mokslinių publikacijų reviu. Antros ir trečios darbo grupės dalyviai analizavo gautų rezultatų koreliacinusi ryšius ir sąsajas. Buvo siekiama atskleisti kokios priežastys lemia specialistų priimamus sprendimus, išsiaiškinti dažniausiai taikomas pagalbos strategijas, tiesioginės ir netiesioginės intervencijos, vaikų amžiaus, paslaugų dažnumo, trukmės, pagalbos teikimo vietos ir kt. koreliacinius ir ryšius.

Projekto metu numatyta specialistų apklausos rezultatus publikuoti knygoje. Pirmieji knygos skyriai bus skiri atskleisti Europos šalių logopedinę pagalbą reguliuojančius teisinius dokumentus, kalbos sutrikimų sampratą, bus pateikti įvairūs kalbos sutrikimų apibrėžimai, įrodymais grįstos pagalbos modeliai. Antroje knygos dalyje bus pristatyta skirtingų Europos šalių situacija ir logopedų apklausos rezultatai. Siekiama apžvelgti istorinį kalbos sutrikimų kontekstą, svarbiausius teisinius vaikų turinčių kalbos sutrikimų situaciją reguliuojančius dokumentus, įvairius taikomus logopedinės pagalbos modelius ir ateities galimybes.

Sekantys projekto dalyvių tikslai, būtų išsamiai išanalizuoti intervencijos strategijas, taikomus pagalbos metodus, surinkti kiekybinius duomenis ir jų pagrindu kurti tikslesnius kalbos sutrikimų įvertinimo testus, išanalizuoti specialistų bendradarbiavimo modelius, iššskirti aiškias atsakomybių ribas. Kiti kylantys klausimai yra kalbos sutrikimų įvertinimas ankstyvame amžiuje, prevencijos modeliai taikomi rizikos grupės vaikams, kriterijai rodantys tiesioginės ar neteiesioginės pagalbos poreikį. Remiantis logopedų apklausos rezultatais planuojama publikuoti apibendrinančią skirtingų šalių patirtį knygą, parengti keletą mokslinių publikacijų ir pranešimą 2019 m. vyksiančiame IALP kongrese. COST projekto S1406 veikla buvo naudinga ne tik dalyviams, bet ir visiems kurie siekia įgyti žinių apie pagalbą vaikams turintiems kalbos sutrikimą.

             

        

2017 m. vasario 24-25 d. Rygoje (Latvijoje) vyko 4-asis Baltijos šalių logopedų kongresas: "Valgyk saugiai, kalbėk drąsiai!"

Šių metų kongrese logoepdams buvo siūloma daug įvairių mokymosi veiklų. Renginyje pranešimus ir seminarus skaitė lektoriai ne tik iš Baltijos, bet ir kitų šalių: Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Austrijos, Šveicarijos. Džiaugiamės, kad Lietuvos logopedų gretos Baltijos šalių kongresuose gausėja. Šiemet renginyje dalyvavo daugiau nei 10 logopedų iš Lietuvos. Pirmąją kongreso dieną pagrindiniai pranešimai buvo skirti disfagijos ir orofacialinių miofunkcinių sutrikimų temoms analizuoti, kiti pranešimai buvo siejami su įvairiomis logopedijos temomis. Antrąją dieną kongreso dalyviams buvo pasiūlytas dalyvavimas įvairiuose praktiniuose seminaruose.

Kongreso temos, kurias pristatė didelę patirtį disfagijos srityje turintys mokslininkai, buvo įdomiai pristatomos ir grįstos ne tik moksliniais tyrimais, teorija, bet ir praktiniais pavyzdžiais. Pertraukų metu buvo galima įsigyti įvairių metodinių priemonių. 

 

    

Kazickų Šeimos Fondas finansavo Dr. Vilma Makauskienės stažuotę Amerikos Mikčiojimo Institute, kuriame vyko dviejų savaičių trukmės, mikčiojančių žmonių terapijos programa.

Prieš prasidedant programai, Amerikos mikčiojimo instituto darbuotojai surengė paramos vakarienę, kurioje dalyvavo aktorius Biusas Vilisas,  Amerikos vice prezidentas ir daug kitų žymių mikčiojančių žmonių bei instituto sponsorių. Aktorius Briusas Villisas ir Amerikos vice prezidentas savo kalboje pabrėžė, kad svarbu priimti mikčiojimą, nevengti bendravimo ir neleisti, kad užsikirtimai ar kalbos baimė, trukdytų siekti savo tikslų.

"Esu labai dėkinga Kazickų Šeimos Fondui, ypač Augie Kazickas, už suteiktą finansinę paramą. Amerikos Mikčiojimo Institutas gerai žinomas visame pasaulyje, nes jame dirba specialistai turintys ilgalaikę darbo su mikčiojančiais patirtį. Instituto šūkis - „kalbėk laisvai, gyenk be baimės“ atskleidžia pagrindinius veiklos tikslus – padėti mikčiojantiems žmonėms keisti požiūrį į bendravimą, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, įveikti kalbėjimo baimę. Šiuos tikslus padėjo pasiekti atviras požiūris į mikčiojimą, aktyvus dalyvavimas grupėje, bendravimas su įvairiais pašnekovais, skirtingose kalbinėse situacijose", - teigia dr.  V. Makauskienė.

Programos dalyviai, turėjo atlikti daugybę praktinių užduočių, kurios buvo susietos su sunkumais, kuriuos kasdien patiria mikčiojantys žmonės. Programos pradžioje, praktinės užduotys buvo atliekamos gatvėje, bendraujant su nepažįstamais žmonėmis, kuriems buvo užduodami paprasti klausimai: kiek dabar valandų, ar kur rasti skirtingus objektus (pvz., muziejus, gatvė, metro stotelė ir kt.). Dalyviai buvo skatinami analizuoti savo emocnius išgyvenimus, suprasti kaip mintys veikia elgesį. Pavyzdžiui, kai kuriems mikčiojantiems žmonėms, jei turi paskambinti dėl darbo interviu, kyla išankstinis nerimas. Tos mintys įtakoja emocinę būseną, tuomet kalbėti būna dar sunkiau ir mikčiojimas sustiprėja. Studentai nuolat susiduria su iššūkiu kalbėti prieš auditoriją. Kartais sako dėstytojui „aš nepasiruošiau“ vien tik tam, kad išvengtų viešo kalbėjimo.

"Stažuotė Amerikos Mikčiojimo institute man suteikė pasitikėjimo dirbant su mikčiojančių žmonių grupe, daug naujų žinių, idėjų, kurias galėsiu  pritaikyti savo praktiniame darbe. Dalyvavimas intensyvioje programoje padėjo suprasti, kad  mikčiojimo įveikimas yra logopedo ir mikčiojančio kelionė kartu, nes nuo žmogaus motyvacijos, vidinio nusiteikimo ir atvirumo priklauso bendravimo pokyčiai. Didžiuojuosi savo klientais, kurie skiria tiek daug pastangų siekdami įveikti mikčiojimą, džiaugiuosi matydama jų drąsą, didelį norą efektyviai bendrauti ir esu dėkinga jiems už pasitikėjimą", - dalijasi mintimis V. Makauskienė.

Daugiau informacijos apie Amerikos Mikčiojimo Institutą rasite puslapyje:

http://stutteringtreatment.org/http://stutteringtreatment.org/.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com