Naujienos

2016m. balandžio 22-23d. Tartu vyko 3-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Kalbėjimo apraksija”

2016m. balandžio 22-23d. Tartu vyko 3-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Kalbėjimo apraksija”

3-iajame Baltijos šalių kongrese sveikinimo žodį tarė Estijos logopedų asociacijos prezidentas Aaro Nursi. Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė dr. D. Kairienė Lietuvos logopedų vardu padėkojo estams už tęsiamą logopedų kongresų organizavimo tradiciją. Susirinkusius Baltijos šalių logopedus pasveikino Latvijos logopedų asociacijos pirmininkė doc. dr. Baiba Trinite, kuri pasinaudodama proga pakvietė visus susirinkusius į 4-ąjį Baltijos šalių logopedijos kongresą, kuris vyks 2017m. pavasarį Rygoje.

Pirmoji kongreso diena buvo skirta įgytos apraksijos temai gvildenti. Estų kilmės mokslininkė Marja-Liisa Mailend (Arizonos universitetas, JAV) pasidalijo moksline ir praktine patirtimi identifikuojant ir įveikiant suaugusiųjų apraksijas. Antrąją kongreso dieną, Lietuvos logopedams jau pažįstama, dr. Anita McAllister (Karolinska institutas, Švedija) skaitė paskaitas apie vaikų kalbėjimo apraksiją, jos požymius, identifikavimo sunkumus bei įrodymais grįstus, šio sutrikimo įveikimo požiūrius, metodus. Mokslininkai iš Estijos (mag. K. Nommik), Latvijos (prof.dr. S. Tubele), Lietuvos (dr. D. Kairienė) ir Rumunijos (dr.C. Bodea-Hategan) pristatė pranešimus skirtingose šalyse aktualiais kalbėjimo dispraksijos apibrėžties, atpažinimo ar įveikimo klausimais. 

Lietuvai Baltijos šalių logopedų kongrese atstovavo 6 logopedės. Tikimės, kad sekančiame kongrese mūsų, dalyvaujančių, bus daugiau…