PARENGTI LEIDINIAI

BALTIJOS ŠALIŲ LOGOPEDŲ KONGRESŲ MEDŽIAGA:

 • 1-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Daugiakalbystė ir daugiakultūriškumas: galimybės ir iššūkiai logopedijoje” (2014 03 21, Ryga) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 2-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Neurologiniai kalbėjimo ir kalbos sutrikimai: įrodymais grįstos praktikos link” (2015 04 17, Šiauliai) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 3-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Kalbėjimo dispraksija” (2016 04 22-23, Tartu)
 • 4-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Valgyk saugiai, kalbėk drąsiai” (2017 02 24-25, Ryga) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Alternatyvioji ir augmentinė komunikaciaj: daugiau nei žodžiai…” (2018 04 26-27, Šiauliai) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 7-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Sklandus skaitymas ir rašymas” (2020 03 06-07) KONGRESO MEDŽIAGA.
 • 8-ojo Baltijos šalių kongreso santraukų knyga „Seech and language  therapy across the age span” (2022 05 12-13) KONGRESO MEDŽIAGA.

LEIDINIAI ESLA SKELBIAMA METŲ TEMA:

 • 2016 m. tema: Artikuliacinė dispraksija. LANKSTINUKAS.
 • 2017 m. tema: Rijimo sutrikimai (disfagija). PLAKATAS. LANKSTINUKAS.
 • 2018 m. tema: Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija. PLAKATAS. LANKSTINUKAS.
 • 2019 m. tema: Autizmo spektro sutrikimai
 • 2020 m. tema: Skaitymo ir rašymo sutrikimai.
 • 2021 m tema: Telepraktika ir nauji požiūriai logopedijoje.

ESLA NAUJIENLAIŠKIAI

 • ESLA veikla 2013 m. NR.1
 • ESLA veikla 2014 m. NR.2
 • ESLA veikla 2015 m. NR.3
 • ESLA veikla 2016 m. (1) NR.4
 • ESLA veikla 2016 m. (2) NR.5
 • ESLA veikla 2017m. (1) NR.6
 • ESLA veikla 2017m. (2) NR.7
 • ESLA veikla 2018m. (1) NR. 8
 • ESLA veikla 2020m. NR.1

KITI, LIETUVOS LOGOPEDŲ ASOCIACIJOS PARENGTI IR/AR REKOMENDUOJAMI LEIDINIAI:

 • LLA (2015). Vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimas, sutrikimų diferencijavimas ir identifikavimas. METODINIS LEIDINYS.
 • H. Dewart, S. Summers (1995). The pragmatics profile of everyday communication skills in children: manual // Vaikų pragmatikos gebėjimų aprašas: VADOVAS (angl.k.)
 • H. Dewart, S. Summers (1995). The pragmatics profile of everyday communication skills in pre-school age children: parents interview // Ikimokyklinio amžiaus vaikų pragmatikos gebėjimų vertinimas: KLAUSIMYNAS TĖVAMS (liet.k.)
 • H. Dewart, S. Summers (1995). The pragmatics profile of everyday communication skills in pre-school age children: parents interview // Mokyklinio amžiaus vaikų pragmatikos gebėjimų vertinimas: KLAUSIMYNAS TĖVAMS (liet.k.)
 • Mikčiojimo fondas (2017). Informaciniai lankstinukai: mikčiojimas. Vertė logopedė dr. V. Makauskienė.
 1. Patarimai kaip kalbėti su mikčiojančiuoju
 2. Patarimai kaip kalbėti su vaiku
 3. Patarimai kalbantiesiems su mikčiojančiuoju
 4. Patarimai mokytojams
 5. Patarimai mikčiojantiesiems: pokalbis telefonu
 6. Faktai ir mitai apie mikčiojimą
 • Informaciniai bukletai: autizmas. Parengė logopedė dr. V. Makauskienė.
 1. Autizmo spektro sutrikimai. Logopedas gali padėti.
 2. Rekomendacijos nuo A iki Z, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Metodinės rekomendacijos. Parengė dr. E. Krivicaitė-Leišienė.
 1. Ar vis dar baiminamasi dvikalbystės / daugiakalbystės? Metodinė rekomendacija dvikalbių / daugiakalbių vaikų tėvams.
 2. Ketverių-aštuonerių metų vaikų garsų ir jų junginių tarimas žodžiuose. Metodiniai patarimai.
 • Simboliai, skirti afzijų, autizmo ir kt. sutrikimų atvejais. Parengė logopedė dr. V. Makauskienė.
 1. Bendravimo pasas. Skubi pagalba
 2. Bendravimas po operacijos
 3. Mano operacijos diena (skirta vaikams)
 4. Mano operacijos diena (skirta vaikams). Kortelės su žodžiais
 5. Paramedikams skirti simboliai
 6. Simboliai, skirti bendrauti su policija
 7. Simboliai, skirti bendrauti su mokyklos slaugytoja
 • Klausimynas tėvams yra skirtas nustatyti vaikų, turinčių raidos sutrikimų, sesorinių pojūčių ypatumus kasdieninėse situacijose. Gauta informacija yra naudinga logopedams, specialiesiems pedagogams, psichologomas ir kitiems specialistams, planuojant individualų pagalbos planą. Parengė DIR Floor time specialistė Denis Wilson, į lietuvių kalbą vertė logopedė dr. V. Makauskienė. KLAUSIMYNAS TĖVAMS

 • Vadovėlis „Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika“. Autorės R. Ivoškuvienė, V. Makauskienė.

Knygoje išsamiai nagrinėjamas mikčiojimo fenomenas. Skaitytojai turės galimybę susipažinti su mikčiojimo kilmę aiškinančiomis teorijomis, mikčiojimo požymiais, jo pobūdį ir intensyvumą lemiančiais veiksniais. Specialistai ras daug praktinės informacijos apie mikčiojimo įvertinimo ir įveikimo būdus, pagalbos strategijas skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams ir suaugusiems. Knygoje pateikiama daug informacijos mikčiojančių vaikų tėvams, pedagogams, psichologams ir mikčiojantiems asmenims.

Įsigyti galima: https://logopedaslpc.lt/knygos/

 • Metodinė knyga logopedams, psichologams ir mokytojams, dirbantiems su mikčiojančiais pradinių klasių mokiniais. Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams. Sklandaus kalbėjimo ugdymo pratybos. Autorės V. Makauskienė, R. Ivoškuvienė.

Metodinėje priemonėje pateikiama nuosekli darbo sistema mokinių mikčiojimui įveikti. Mokiniai mokomi pažinti savo mikčiojimo požymius, įvertinti jausmus, atlikti įvairias sklandaus kalbėjimo užduotis ir taikyti išmoktas technikas realiose, kasdieninio bendravimo situacijose. Pratybose yra daug kalbėjimo tempo sulėtinimo, kvėpavimo, švelnaus žodžių tarimo pratimų ir kitų užduočių.

Įsigyti galima: https://logopedaslpc.lt/knygos/

 • Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ ir siekdamas suteikti metodinę pagalbą mokytojams, dirbantiems su klasės įvairove parengė metodinį leidinį. Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų.