DOKUMENTAI

Logopedo veiklą reglamentuojantys dokumentai

1. Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimas

2. Logopedo pareigybės aprašas, pareiginės instrukcijos

3. Logopedo atestacijos nuostatai

4. Logopedo darbo apmokėjimo tvarka

5. Kiti dokumentai