PROJEKTINĖ VEIKLA

2015m. gegužės – lapkričio mėn. vykdomas projektas „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas”

LLA projektų rengimo grupė parengė projekto Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas paraišką ŠMM Ugdymo plėtotės centro skelbtam Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursui. 

Projekto tikslas – parengti teoriniais šaltiniais ir logopedų gerąja darbo patirtimi pagrįstas rekomendacijas vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vertinimo kokybei tobulinti ir naujiems vertinimo metodams logopedo praktikoje taikyti.

Projekto uždaviniai:

1) teoriškai pagrįsti ir remiantis užsienyje taikomais vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimo instrumentais, parengti siūlymus vaikų garsų tarimo sutrikimų atpažinimo, diferenciacijos ir įvertinimo kokybei tobulinti;

2) sukurti dalijimosi gerąja darbo patirtimi (vertinant vaikų kalbėjimą ir kalbą) pristatymą, skatinant logopedų patirtimi grįsto mokymo(si) vienas iš kito galimybes;

3) plėtoti asociacijos narių profesines kompetencijas, susijusias su vaikų kalbėjimo ir kalbos įvertinimu, t.y. sutrikimų atpažinimu, diferencijavimu ir inovatyvių vertinimo metodų taikymu logopedo praktikoje.

Projekto veikloms vykdyti skirtas 600 eurų finansavimas (UPC)

Projekto trukmė: 2015m. 2-asis pusmetis.

Projekto rezultatai bus pristatomi LLA organizuojamoje praktinėje konferencijoje, kuri planuojama 2015m. gruodžio mėnesį. METODINIS LEIDINYS