VEIKLA

Lietuvos logopedų asociacija (LLA) įsteigta 1991 m. Asociaciją įsteigė ir  jai vadovavo prof. dr. Regina Ivoškuvienė. LLA yra nepolitinė, savarankiška, visuomeninė organizacija, veikianti laikantis savanorystės, aktyvaus socialinio dalyvavimo principų.

LLA tikslas – telkiant logopedų profesijų darbuotojus, atstovauti jų profesiniams interesams, plėtoti logopedijos mokslo žinias ir skatinti logopedo profesijos bei praktikos raidą Lietuvoje.

LLA veiklos kryptys:

  • logopedo profesijos atstovavimas tarptautiniu ir šalies lygmeniu, sprendžiant įvairius teisinius, profesinės praktikos ir logopedų rengimo klausimus;
  • logopedijos mokslo žinių plėtojimas, vykdant mokslinius ir praktinius projektus, skatinant mokslinės-metodinės literatūros leidybą;
  • visuomenės švietimas įvairiais kalbos raidos, kalbėjimo, kalbos sutrikimų, jų prevencijos, įveikos ir logopedinės pagalbos teikimo klausimais;
  • kvalifikacijos kėlimo renginių (kongresų, konferencijų, seminarų) organizavimas švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose dirbantiems logopedams;
  • bendradarbiavimas su šalyje veikiančiomis logopedų metodinėmis tarybomis, kitomis asociacijomis ir organizacijomis;
  • narystė tarptautinėse logopedų profesinėse asociacijose, Lietuvos logopedų profesinių interesų ir poreikių atstovavimas Europoje.

LLA ĮSTATAI (2020-02-29)