Lietuvos logopedų asociacija

Tapkite LLA nariu

Norėtumėte šiais metais būti LLA nare / nariu?

Užpildykite šią el. formą! LLA nario / narės pažymėjimą gausite po kelių dienų.

Apie mus

LLA tikslas

LLA tikslas – sutelkti Lietuvos švietimo, sveikatos priežiūros institucijose dirbančius ir privačią praktiką vykdančius logopedus, atstovaujant jų profesinius interesus, plėtojant logopedijos mokslo žinias ir skatinant logopedo profesijos raidą Lietuvoje.

LLA veiklos kryptys:

  • logopedo profesijos atstovavimas tarptautiniu ir šalies lygmeniu, sprendžiant įvairius teisinius, profesinės praktikos ir logopedų rengimo klausimus;
  • logopedijos mokslo žinių plėtojimas, vykdant mokslinius ir praktinius projektus, skatinant mokslinės-metodinės literatūros leidybą;
LLA veiklos kryptys

LLA rėmėjai

Kontaktai

LLA pirmininkė Miglė Rovė
(bendrieji klausimai)
pirmininkas@logopeduasociacija.lt

LLA pirmininkės pavaduotoja
Aurelija Norienė
pavaduotojas@logopeduasociacija.lt

LLA iždininkė Simona Daniutė
(finansiniai klausimai)
finansai@logopeduasociacija.lt

Susisiekite