LOGOPEDŲ METODINĖS GRUPĖS

Lietuvos miestų, rajonų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinių grupių sąrašas ir kontaktiniai duomenys

Atnaujintas logopedų metodinių grupių vadovų sąrašas