NARYSTĖ

Lietuvos logopedų asociacijos nariu gali tapti logopedai, dirbantys švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose bei studentai, besiruošiantys tapti logopedais. 

Norint tapti LLA nariu reikia:

  • užpildyti žemiau esančią formą; 
  • sumokėti metinį 15 € nario mokestį (už kalendorinius metus);
  • narystė metinė, todėl LLA nariu esama tik tais metais už kuriuos sumokėtas nario mokestis.

Kuo logopedams svarbi narystė LLA ?

  • LLA nariams išduodamas narystės pažymėjimas;
  • LLA nariai kasmet kviečiami dalyvauti organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kuriuose sudaroma galimybė plėtoti profesines kompetencijas ir dalytis profesine patirtimi;
  • LLA organizuojamuose renginiuose dalyvio mokestis LLA nariams yra mažesnis;
  • renginių metu sudaroma galimybė sužinoti apie naujausią mokslinę – metodinę literatūrą, mokymo priemones;
  • už dalyvavimą LLA renginiuose išrašomi pažymėjimai.

Narystės anketa