Naujienos

2015 liepos 31d.- rugpjūčio 9d. Kranevo (Bulgarijoje) vyko mokymai logopedams „Autizmo spektro sutrikimai” (projektas „Magic to communicate”)

2015 liepos 31d.- rugpjūčio 9d. Kranevo (Bulgarijoje) vyko mokymai logopedams „Autizmo spektro sutrikimai” (projektas „Magic to communicate”)

Mokymuose dalyvavo 8 Lietuvos logopedų asociacijos narės, besidominčios įvairiais vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvertinimo ir pagalbos jiems aspektais.

LLA pirmininkė Daiva Kairienė pristatė Lietuvos logopedų asociacijos veiklos kryptis. Vilniaus Vaiko raidos centro logopedės Edita Sirvydaitė ir Ieva Stankevičiūtė pasidalydamos darbo su vaikais, turinčiais ASD, patirtimi, pristatė pranešimą tema: Specific Approaches to ASD Diagnosis and Therapy in Lithuania.

Praktinius seminarus vedė Ioannis Vogindroukas (Graikija), Dorina Talas (Rumunija), Sarmite Tubele (Latvija), Anna Manovela (Bulgarija). Mokymuose buvo pristatomas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socializacijos ir komunikacijos vertinimo modelis bei internsyvios interakcijos terapija (I. Vogindroukas), dalijamasi informacija apie IKT priemones, taikomas įvairiose Europos šalyse vaikų kalbai ugdyti (D. Talas), analizuojami vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, atvejai, identifikuojant vaikų komunikacijos ir socialinės interakcijos gebėjimus bei rengiant individualų šių vaikų ugdymo planą (A. Manoleva). Mokymų dalyviai turėjo galimybę apsilankyti socialinės reabilitacijos centre Karin dom (https://karindom.org/en/), kuriame teikiamos įvairios paslaugos SUP turintiems vaikams ir jų tėvams. 

Neformaliose mokymų veiklose buvo skiriamas dėmesys ir skirtingų kultūrų pažinimui. Visi mokymų dalyviai pristatė savo šalis, tautinę atributiką, šokius, dainas, valgius. 

Mokymų video: https://youtu.be/-0C3brxBt18.