Naujienos

2016m. liepos 29d. – rugpjūčio 7d. Kranevo (Bulgarijoje) vyko mokymai logopedams „Socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimai”

2016m. liepos 29d. – rugpjūčio 7d. Kranevo (Bulgarijoje) vyko mokymai logopedams „Socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimai”

Beveik 2% jaunų žmonių Europoje, turi socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimų. Šiems asmenims sunku suprasti tai, kas jiems sakoma, jie susiduria su kalbos vartojimo sunkumais skirtingose socialinėse situacijose. Jie patiria sunkumų laikantis visuomenėje priimtų socialinės komunikacijos taisyklių kasdieninėje veikloje.

Mokymai buvo organizuojami pagal Erasmus+ programos finansuojamą projektą „We can too„. Projekto koordinatorius: YMDRAB (Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria). Projekto partneriai: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos logopedų asociacijos. 

Mokymuose dalyvavo 8 Lietuvos logopedų asociacijos narės, besidominčios vaikų, socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimais ir atstovaujančios LLA tarptautiniame logopedų asociacijų tinkle.

Praktinius seminarus vedė dr. Ioannis Vogindroukas, Euripides – Nikolaous Chelas (Graikija), Evgenyia Hristova ir Maurice Grinberg (Bulgarija), Anna Maria Ulviste (Estija).

Mokymuose buvo pristatoma vaikų socialinės komunikacijos apibrėžtis, komunikacijos gebėjimų raida. Didelis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų socialinės komunikacijos gebėjimų įvertinimui (taikant tėvų interviu klausimyną) ir gautų duomenų analizei, interpretacijai. Tikimasi, kad šis klausimynas bus išverstas į lietuvių kalbą, siekiant, kad Lietuvos logopedai turėtų galimybę jį taikyti savo praktikoje. Lektoriai iš Bulgarijos pristatė žvilgsniu valdomą alternatyviosios komunikacijos priemonę ir jos panaudojimo galimybes: http://www.tobii.com/tech/products/.

Mokymų dalyviai lankėsi socialinės reabilitacijos centre Karin dom (https://karindom.org/en/), kuriame teikiamos į šeimą orientuotos paslaugos SUP turintiems vaikams ir šeimoms. 

Neformaliose mokymų veiklose buvo skiriamas dėmesys ir skirtingų kultūrų pažinimui. Visi mokymų dalyviai pristatė savo šalis, nacionalinius šokius, dainas, valgius. 

Mokymų video (parengtas Latvijos logopedės Inaros Klavinos): https://www.youtube.com/watch?v=JvmVF2DWI6s.