Naujienos

2019 m. rugpjūčio 23 d.- rugsėjo 1 d. Bulgarijoje (Kraneve) vyko intensyvūs mokymai logopedams

2019 m.  rugpjūčio 23 d.- rugsėjo 1 d. Bulgarijoje (Kraneve) vyko intensyvūs mokymai logopedams.

Mokymai buvo organizuojami pagal Erasmus+ programos finansuojamą projektą LINKS (angl. Logopedists Interact for New Knowledge and Skills). Projekto kordinatorius: dr. Yonko Dodev (Bulgarija, YMDRAB). Projekte dalyvavo logopedai iš 5 šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo 8 narės, dirbančios įvairiose švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose.

Praktinius seminarus vedė dr. D. Anca Talas (Romunija), H. Oselin (Estija), E. Laganovska, (Latvija), O. Georgeva (Bulgaria) ir kt.. Vienos dienos mokymus vedė ir lektorės iš Lietuvos: dr. D. Kairienė ir dokt. S. Daniutė. LLA tarybos narės pasidalijo sukaupta moksline-praktine patirtimi apie vaikų garsų tarimo sutrikimų įvertinimą, diferencijavimą bei įveikimą.

Taip pat mokymų dalyviai turėjo galimybę apsilankyti į šeimą orientuotas paslaugas vaikams, turinties specialiųjų specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jų šeimoms teikiančiame socialinės reabilitacijos centre KARIN DOM (https://karindom.org/en/).

Neformaliose mokymų veiklose mokymų dalyviai pristatė savo šalis, tautinę atributiką, šokius, dainas, valgius.