Naujienos

2020m. lapkričio 07 d. vyko virtuali ESLA (CPLOL) Generalinė Asamblėja (GA)

2020m. lapkričio 07 d. vyko virtuali ESLA (CPLOL) Generalinė Asamblėja (GA)

Generalinėje Asamblėjoje buvo svarstomi šie klausimai.
1. CPLOL veiklos užbaigimas ir ESLA veiklos įteisinimas: organizacija perregistruojama Belgijoje, įstatus ir finansus perkeliant į organizaciją nauju pavadinimu, keičiamas logotipas ir kt.
2. Pateikta į užduotį orientuotų darbo grupių veiklos ataskaita:

  • Kongresas 2021 (vadovė: Heike Munch, Austrija). Atsižvelgiant į pasaulyje esamą situaciją, susijusią su COVID-19, kongreso organizavimo grupė svarsto keisti kongreso, vyksiančio 2021m. gegužės mėn. vietą, perkeliant ją iš Ispanijos į Centrinę Europą, bei formatą, sudarant logopedams galimybę dalyvauti kongrese virtualiai;

Detalesnė informacija apie kongresą bus pateikiama LLA Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje: www.logopeduasociacija.lt.

  • Logopedų rengimo ir profesinės praktikos dokumetų analizė (vadovė: Seyhun Topbas, Turkija). Šiuo metu atliekama ankstensėje CPLOL veikloje parengtų dokumentų analizė, siekiama išskirti esmines juose išryškėjančias temas, ir atsižvelgiant į asociacijos narių interesus ir poreikius, ateityje bus parengti aktualūs su logopedų praktika ir rengimu susiję dokumentai;
  • Europos logopedų diena (vadovė: Maria Kyriacou, Kipras). Skelbiama 2021m. tema “Telepraktika ir informacinės technologijos logopedijoje”. Visos Europos logopedų asociacijos kviečiamos diskutuoti šia tema, organizuoti paskaitas, įvairius kvalifikacijos kėlimo renginius, minint Europos logopedų dieną, kovo 6d.

Tikimės LLA narių iniciatyvų metodinėse grupėse ir įstaigose, logopedijos sudentų grupėse ir švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigose. Kviečiame iniciatyvomis (pvz. informacija apie planuojamus, įvykusius renginius, priemonėmis irk t.) dalintis LLA FB paskyroje.

  • Kaip ir kasmet LLA ir kitų Europos logopedų asociacijų nariai kviečiami kurti, rengti ir siūlyti elektroninio plakato pavyzdį. Visų šalių pateikti plakatai dalyvaus konkurse, kuriame ESLA/ CPLOL atstovai išrinks tinkamiausią plakatą Telepraktikos temai vizualizuoti.

Laukiame LLA nairų elektroninio plakato (Telepraktikos tema) pavyzdžio siūlymų iki gruodžio 5d. Dalinkitės LLA FB paskyroje. Galbūt šiemet Lietuvos logopedų pasiūlytas plakatas bus išrinktas tinkamiausiu 2021m. metų temai iliustruoti. Tai puiki galimybė ir LLA būti aktyviai!

  • Komunikacijos strategija (vadovė: Fofi Constantinidou, Kipras). Bendradarbiaujant su Kelen organizacija siekiama didesnio organizacijos matomumo ir informacijos apie veiklą prieinamumo narėms asociacijoms. Numatomi įvairūs informacijos viešinimo būdai per socialines medijas, tinklus, naujienlaiškius, apklausiant asociacijas nares apie gaunamos informacijos turinį, formą bei poreikius.

LLA nariams visa naujausia ESLA/ CPLOL informacija skelbiama FB paskyroje ir internetinėje svetainėje. Nuo šiol, informacija bus išsiunčiama LLA nariams, susimokėjusiems nario mokestį ir elektroniniu paštu.

  • Papildomų finansinių išteklių paieška (vadovas: Giuseppe Manchini, Italija). Svarstoma ESLA virtualios parduotuvės (nuotolinių seminarų, mokymų, publikacijų, knygų, informacinės ir kt. profesinės medžiagos) sukūrimo galimybė.

3. Doktorantų tinklo (SLPhD) siūlymas bendradarbiauti, kviečiant Europos mokslininkus konsultuoti, dalytis žiniomis, būti ekspertais, rengiant daktaro disertacijas bei Europos logopedijos srities doktorantus įsitraukti į šį tinklą.
4. Italijos logopedų asociacijos siūlymas, ESLA vaidmeniu laikyti bazinio logopedų rengimo kokybės kontrolės klausimą. Siūloma inicijuoti nuotolinius kursus, vasaros stovyklas ir kt., tobulinant logopedų rengimą.
Siekiant ESLA veiklos dermės, akcentuojama bendradarbiavimo tarp darbo grupių svarba.

Informaciją parengė LLA Tarybos narė, LLA atstovė ESLA/CPLOL:
Dr. D. Kairienė