Naujienos

2020m. kovo 28-29 d. Kipre planuotas kasmetinis CPLOL narių susirinkimas ir Generalinė Asamblėja (GA) vyko nuotoliniu būdu

2020m. kovo 28-29 d. Kipre planuotas kasmetinis CPLOL narių susirinkimas ir Generalinė Asamblėja (GA) vyko nuotoliniu būdu. Lietuvos logopedų asociacijai atstovavo dr. Daiva Kairienė. Susitikime svarstyti šie klausimai: 

1) CPLOL organizacijos pavadinimo keitimas, siekiant, kad pavadinimas tiksliau atskleistų naują organizacijos viziją ir tikslus, o pavadinimo akronimas būtų suprantamesnis ir reprezentatyvesnis; balsų dauguma nutarta CPLOL pavadinimą keisti į ESLA (European Speech and Language Therapy Association);

2) asociacijos, kaip Europos lygmens profesinės organizacijos, perregistravimo ir ofiso perkėlimo į Briuselį galimybė. Balsavimo būdu nutarta perregistruoti organizaciją iš Paryžiaus į Briuselį;

3)  CPLOL kongreso organizacinės grupės iniciatyvomis, dėl COVID-19 situacijos Europoje, nutarta perkelti kongreso datą iš 2021m. į 2022m. gegužės  mėn.;

4) pageidavimą tapti CPLOL narėmis išreškė Turkijos ir Bulgarijos, privačioje praktikoje dirbančių, logopedų asociacijos; balsų dauguma pritarta naujų narių įstojimui į CPLOL;

5) diskutuota dėl individualios ir studentų narystės galimybių CPLOL, tačiau dėl itin išsiskiriančių nuomonių nuspręsta šio klausimo svarstymą kuriam laikui atidėti;

6) suformuotos naujos darbo grupės; LLA Tarybos nutarimu, dr. Vilmos Makauskienės kandidatūra buvo pasiūlyta veiklai darbo grupėje „Profesinės ir šviečiamosios medžiagos rengimas”; GA šiam siūlymui pritarta;

7) atsižvelgiant į Europos logopedams aktualius klausimus, susijusius dėl logopedinės pagalbos teikimo COVID-19 pandemijos kontekste, CPLOL Taryba parengė dokumentą, kuriame išsakoma pozicija dėl: apsaugos priemonių sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems logopedams užtikrinimo; būtinybės toliau teikti logopedinę pagalbą asmenims, turintiems kalbėjimo, kalbos, autizmo sektro, rijimo ir kt. sutrikimų;  telepraktikos (logopedinės pagalbos teikimo nuotoliniu būdu) ir mokslinio tokios pagalbos pagrįstumo (CPLOL pozicija_COVID-19_Logopedinė pagalba).