Naujienos

Spalio 20 – 21 d. Rygoje vyko kasmetinis CPLOL atstovų susitikimas

Spalio 20 – 21 d. Rygoje vyko kasmetinis CPLOL atstovų susitikimas. Lietuvos logopedų asociaciją atstovavo dr. Vilma Makauskienė ir dokt. Simona Daniutė. Pirmąją susitikimo dieną buvo tęsiamas 2017 m. pradėtas organizacijos restruktrūrizacijos procesas. Siekiant optimizuoti CPLOL veiklą, kuri padėtų efektyviau atstovauti logopedo profesiją ir logopedų interesus Europos parlamente, buvo pradėtas įgyvendinti strateginis planas. Šio susitikimo metu buvo siekiama išsiaiškinti CPLOL prioritetus, tolimesnius veiksmus ir dalyvių atstovaujamų logopedų asociacijų indėlį norimiems rezultatams pasiekti. Restruktūrizacijos procesui vykdyti pasitelkta AMCI kompanija. Nagrinėtos logopedų asociacijoms svarbios temos: narystė, atstovavimas, finansinė situacija, komunikacija ir organizacijos strategija. Veiklos metu, kiekvienos šalies atstovai buvo skatinami išreikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus minėtomis temomis. Išsiaiškinti delegatų požiūrį buvo svarbu todėl, kad ankstesnį švietimo ir profesinės praktikos komisijų bei darbą grupėse yra nuspręsta keisti tikslingomis grupėmis, kurios bus sudaromos pagal specifinius CPLOL ar jos narių poreikius. Dirbti naujose grupėse bus kviečiami skirtingų Europos logopedų asociacijų atstovai, pagal turimas kompetencijas, žinias ir patirtį. Nauja CPLOL veiklos struktūra sudarys galimybę efektyviau spręsti bendruosius ir skirtingoms logopedų asociacijoms aktualiausius klausimus.

Siekiant parengti CPLOL restruktūrizacijos metodologiją, konkrečius tikslus, pokyčių realizavimo etapus buvo analizuojama dabartinė situacija ir dalyvių lūkesčiai. Taikant apskrito stalo diskusijų principą, logopedų asociacijų atstovai turėjo galimybę aptarti CPLOL finansinę situaciją, numatyti būdus, kurie padėtų sumažinti organizacijos išlaidas ir padidinti veiklai skiriamas pajamas. Buvo aptarta kaip dalyvavimas CPLOL veikloje gali būti naudingas skirtingų šalių logopedų asociacijoms, narystės mokesčio skaičiavimo metodika ir balsavimo teisės. Išsamiai išnagrinėta, kaip CPLOL atstovauja logopedų asociacijų interesus. Numatyta, kad CPLOL turėtų aktyviai atstovauti logopedų interesus politiniame ir tarptautiniame lygmenyse bei Europos parlamente. Analizuojant organizacijos veiklą, pateikti siūlymai aiškiau apibrėžti valdybos ir tikslinių grupių tikslus bei atsakomybę, skatinti delegatų ir valdybos bendradarbiavimą, aktyviau skleisti informaciją apie CPLOL uždavinius ir jų realizavimo strategijas. Antrąją susitikimo dieną darbas vyko grupėse, buvo tęsiama ankstesniuose susitikimuose pradėta veikla.

Sekantis 2019 m. CPLOL susitikimas vyks Maltoje.