Naujienos

2015 gegužės 7 d. Florencijoje (Italija) vyko CPLOL narių susitikimas

2015 gegužės 7 d. Florencijoje (Italija) vyko CPLOL narių susitikimas

Dr. Daiva Kairienė, atstovaujanti LLA Logopedų rengimo grupėje, dalyvavo Europoje logopedų vartojamos sąvokos kalbėjimo ir kalbos sutrikimams apibrėžti darbo grupės veikloje. Darbo grupėje buvo analizuojami Europos šalyse atliktos logopedų apklausos duomenys, formuluojamos rekomendacijos Logopedo profesijos aprašui (angl. Professional Profile) tikslinti. Susitikime buvo rengiamas darbo grupės narių pranešimas Diversity in Terminology: In Quest of a Common Denominator, kuris buvo pristatytas 9-ajame CPLOL Europos logopedų kongrese, apskrito stalo diskusijoje.

Dr. Vilma Makauskienė, atstovaujanti LLA Logopedų praktikos grupėje, dalyvavo daugiakalbystės darbo grupėje. Buvo nagrinėjami daugiakalbių vaikų vertinimo kriterijai, logopedinės pagalbos kryptys, aptariamas daugiakalbių vaikų, turinčių specifinį kalbos sutrikimą, atpažinimo ir įveikimo modelis. Profesinės praktikos grupėje buvo analizuojama dar keletas temų – telemedicina, Europos logopedo diena, bendradradbiavimas ir skirtingų šalių ekonominė situacija.