Naujienos

2015m. spalio 17-18d. Prahoje (Čekija) vyko CPLOL narių susitikimas

2015m. spalio 17-18d. Prahoje (Čekija) vyko CPLOL narių susitikimas.

Dr. Daiva Kairienė, atstovavo LLA Europos logopedų asociacijoje. Susitikime itin didelis dėmesys skirtas šiuo metu Europoje itin aktualiam pabėgėlių klausimui svarstyti. CPLOL prezidentė Michelle Kaufmann-Meyer inicijavo diskusijas Profesinės praktikos ir Logopedų rengimo komisijose, kuriose diskutuota apie CPLOL poziciją šiuo klausimu.  

Logopedų rengimo komisijoje darbas, kaip įprasta, vyko grupėse. Komisijoje vykdomi šie projektai: 1) terminologijos grupėje rengiamos rekomendacijos dėl logopedų darbo veiklos apibrėžties ir analizuojamos sąvokos, kurios yra vartojamos kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įvardyti, skirtingose Europos šalyse; 2) interprofesinio rengimo grupėje siekiama identifikuoti interprofesinio mokymo(si) formas, elementus, analizuojant logopedų rengimo programas ES šalyse; 3) statistikos grupėje pristatyti 2013m. apklausos duomenys apie įvairias logopedų rengimo programas Europoje; 4) siekiant atskleisti kiek NetQues parengtų minimalių logopedų rengimo standartų laikomasi logopedų rengimo programose, planuojama vykdyti logopedijos studentų ir dėstytojų apklausą; 5) pradėtas vykdyti naujas projektas apie logopedo darbo kokybės matavimą, siekiant pateikti rekomendacijas dėl logopedinės terapijos trukmės, taikomų sutrikimų įveikimo požiūrų skirtingų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atvejais. 

Profesinės praktikos grupėje šiuo metu vykdomi projektai: 1) analizuojamas telepraktikos logopedijoje konceptas, remiantis teorinių šaltinių analize bei logopedų praktine patirtimi, siekiama apibrėžti telepraktiką logopedinės pagalbos kontekste; 2) bendradarbiavimu grįstos praktikos grupėje renkami gerosios, bendradarbiavimu grįstos praktikos pavyzdžiai; 4) daugiakalbystės projekte siekiama apibrėžti logopedo vaidmenį dirbant su daugiakalbiais vaikais; 5) Europos logopedų dienos grupė organizavo plakatų, parengtų Europos logopedų dienai paminėti, konkursą. Maltos pasiūlytas plakatas dispraksijos tematika, slapto balsavimo būdu išrinktas rekomenduojamu platinti įvairiose šalyse, siekiant šviesti visuomenę apie vaikų dispraksiją.