Naujienos

2016 m. gegužės 27-28 d. Atėnuose (Graikijoje) vyko CPLOL narių susitikimas ir generalinė asamblėja

2016 m. gegužės 27-28 d. Atėnuose (Graikijoje) vyko  CPLOL narių susitikimas ir generalinė asamblėja

Generalinės asamblėjos metu buvo patvirtinti 2013- 2015m. vykusių susirinkimų protokolai, pristatyta CPLOL vadovaujančio komiteto, logopedų rengimo, profesinės praktikos komisijų bei finansinė ataskaitos. Delegatų balsų dauguma patvirtinti CPLOL 2016 -2019 m. tikslai ir uždaviniai, CPLOL atstovavimas Europos parlamente, naujų šalių įtraukimas į CPLOL veiklą, specialistų mobilumo, minimalius standartus atitinkantis logopedų pasirengimas ir kiti klausimai. Numatyta steigti papildomą mokslinį komitetą, kuris skatintų mokslinę asociacijos veiklą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Keturi vadovaujančio komiteto atstovai (iždininkė, profesinės praktikos, logopedų rengimo komisijų vadovės ir atsakinga už CPLOL pripažinimą Europos parlamente delegatė), pasibaigus trijų metų kadencijai pakeisti kitais nariais.

Viena iš aktualių temų, kilusi analizuojant situaciją įvairiose Europos šalyse yra logopedinės pagalbos teikimas pabėgėliams ir imigrantams iš kitų šalių. Kiekvienoje Europos šalyje, atsižvelgiant į šalies ekonominę ir politinę situaciją bei imigrantų skaičių pagalba teikiama skirtingai, tiek savanoriškos veiklos pagrindais, tiek valstybiniu lygmeniu. Parengtas dokumentas, kuriame išdėstoma CPLOL pozicija migrantų situacijos Europoje klausimu.

Profesinės praktikos komisijoje, kurioje LLA atstovauja doc. dr. Vilma Makauskienė, šiuo metu veikia šios darbo grupės: 1) daugiakalbystė, 2) ekonominė situacija ir ekonominio veiksmingumo logopedų darbe gerinimas, 3) Europos logopedų diena, 4) bendradarbiavimo praktika (komandinis, tarpdisciplininis darbas), 5) tele-pagalba ir naujai suburta 6) logopedo profesijos grupė. Šios grupės tikslas parengti naują logopedo profesijos aprašą, palyginti CPLOL dokumentą su Amerikos kalbėjimo ir klausos asociacijos (ASHA), Kanados, Australijos ir Didžiosios Britanijos logopedo profesijos aprašais.

Paskelbta nauja Europos logopedų dienos tema – disfagija (rijimo sutrikimai), tad atsižvelgiant į CPLOL veiklos kryptis, siekiant šviesti visuomenę ir suteikti žinių logopedams praktikams, šią temą planuojama analizuoti 4-ajame Baltijos šalių logopedų kongrese, kuris vyks 2017m. pavasarį Rygoje.

Logopedų rengimo komisijoje, kurioje LLA atstovauja dr. Daiva Kairienė, buvo dirbama statistikos, terminologijos ir NetQues rezultatų sklaidos grupėse. Visos grupės yra paskutiniuosiuose projektų vykdymo etapuose. Kitame susitikime bus planuojamos naujos projektinės veiklos.