Naujienos

Darbo grupės „Logopedų rengimo ir profesinės praktikos dokumentai“ ataskaita

Darbo grupės „Logopedų rengimo ir profesinės praktikos dokumentai“ ataskaita.

 

Darbo grupė savo veiklą pradėjo 2020 m. balandžio 30 d. Grupės veikloje dalyvauja:

Seyhun Topbas, Turkija (grupės vadovė)

Francesca Ballatore, Belgija

Carolina Bodea, Romunija

Raman Kaur, UK

Vilma Makauskiene, Lietuva

Maria Paphiti, Kipras

 

Darbo grupės tikslai:

  1. Išanalizuoti ESLA / CPLOL logopedų rengimo ir profesinės praktikos dokumentus ir suskirstyti juos pagal konkrečias temas
  • Perkelti visus ESLA / CPLOL turimus dokumentus į „Dropbox“
  • Sudaryti pagrindinių temų sąrašą
  • Aptarti dokumentų klasifikavimo temas ir juos suskirstyti

Atliekant šias užduotis vyko keturi susirinkimai, kuriuose dalyvavo darbo grupės nariai ir valdybos narė ESLA / CPLOL Blazenka Brozovic (Kroatija)

   2. Išanalizuoti esamą CPLOL dokumentus, susijusią su logopedo profesiją Europoje: išsilavinimo reikalavimus, logopedo profesiją ir veiklą reglamentuojančius įstatymus tiek Europoje, tiek kitose šalyse.

   3. Išanalizuoti logopedo profesijos situaciją šalyse, kurios yra ESLA / CPLOL narės, Europos ir kitose pasaulio šalyse.

   4. Ieškoti ir rinkti kitus dokumentus bei informaciją, kuri gali būti naudinga logopedų asociacijoms, ESLA / CPLOL narėms, ginti (atstovauti) logopedo profesiją, kreiptis į politikos formuotojus (vietos ministerijas ir ES parlamentą).

   5. Numatyti ir nurodyti reikalingus logopedų rengimo / profesinės praktikos dokumentus, kuriuos reikėtų parengti (pvz., apklausų rezultatai, seminarai (webinarai), lankstinukai, statistiniai duomenys).

 

Atlikti darbai (2020-11-20). Visi ESLA / CPLOL dokumentai perkelti į duomenų saugyklą „Dropbox“, sudarytas pagrindinių temų sąrašas, pagal kurį darbo grupės nariai klasifikuoja dokumentus. Temų pasiskirstymas:

  • Seyhun Topbas (Turkija) – Europos logopedo diena, Netques projektas, CPLOL / ELSA naujienlaiškis, logopedų asociacijų ataskaitos;
  • Carolina Bodea – CPLOL / ELSA archyvas, logopedo profesijos etika;
  • Vilma Makauskienė – oficialūs CPLOL / ELSA dokumentai, prevencija;
  • Maria Paphiti – logopedo profesijos pripažinimas, terminologija;
  • Raman Kaur – delegatai (logopedų asociacijos CPLOL / ELSA nares)
  • Francesca Ballatore – CPLOL / ELSA kongresų informacija, profesinės praktikos dokumentai, finansinės ataskaitos.

Informaciją parengė LLA Tarybos narė,

LLA atstovė ESLA/CPLOL darbo grupėje

dr. Vilma Makauskienė