Naujienos

2019m. lapkričio 30 d. Romoje (Italija) vyko kasmetinis CPLOL narių susirinkimas

2019m. lapkričio 30 d. Romoje (Italija) vyko kasmetinis CPLOL narių susirinkimas. Lietuvos logopedų asociacijai atstovavo dr. Daiva Kairienė. Pirmajame naujos struktūros organizacijos susitikime „start-up meeting” dalyvavo po vieną visų CPLOL narių atstovą. Susitikime svarstyti šie klausimai: 

1) tikslinami nauji CPLOL tikslai, akcentuojant ryškesnį organizacijos vaidmenį narėms, atliepiant logopedų profesijos reprezentavimo  Europos politikoje poreikį bei išryškinant bendradarbiavimo su kitomis profesinėmis asociacijomis iniciatyvą;

2) pristatytos naujų darbo grupių tematikos (kongreso organizavimo;  Europos logopedų dienos veiklų organizavimo; profesinės informacijos, remiantis CPLOL sukauptais duomenimis, leidinių rengimo; CPLOL papildomo finansavimo paieškos; CPLOL komunikacijos). Narystė naujose darbo grupėse bus orientuota į konkrečią užduotį, trunkani apibrėžtą laiko tarpą. Narius darbo grupėms siūlys logopedų asociacijos, atsižvelgiant į nominantų motyvaciją ir kompetenciją. CPLOL Taryba spręs, kuris nominantas yra tikamiausias numatytoms užduotims atlikti;

3) aptariami informacijos apie CPLOL kongresą 2021m. gegužės 13-15d. (Bilbao, Ispanijoje) sklaidos bei organizaciniai klausimai;

4) diskutuojamas asociacijų atstovų vaidmuo skleidžiant informaciją apie CPLOL veiklą, aktualius klausimus (siekiama ne tik vykdyti informacijos viešinimą, bet sulaukti daugiau grįžtamojo ryšio iš nacionalinių asociacijų įvairiais CPLOL svarstomais klausimais); 

5) keliamas klausimas svarstymui dėl CPLOL pavadinimo keitimo (tikimasi, kad naujasis pavadinimas bus tikslesnis ir lengviau įsimintinas). Visos asociacijos bus kviečiamos dalyvauti balsuojant ir renkant naują pavadinimą. 

Numatyta, kad sekantis CPLOL narių susitikimas vyks 2020m. kovo 28-29d. Kipre.