Naujienos

2017m. sausio 13-15 d. Ženevoje vyko CPLOL susitikimas

2017m. sausio 13-15 d. Ženevoje vyko CPLOL susitikimas.

LLA pirmininkė dr. D. Kairienė dalyvavo CPLOL veiklos analizės darbo grupėje, kurioje buvo analizuojama CPLOL veikla, diskutuojama dėl tolesnės CPLOL veiklos pokyčių, siekiant atliepti CPLOL narių, t.y. Europos šalių logopedų asociacijų, poreikius. Diskusijoje buvo keliami klausimai apie CPLOL viziją ir misiją ateityje, diskutuojama apie organizacijos struktūros pokyčius, asociacijos narių ir jas atstovaujančių delegatų vaidmenį, funkcijas, kompetencijas ir atsakomybes.