Naujienos

2017 m. gegužės 20-21 d. Vienoje (Austrijoje) vyko CPLOL narių susitikimas

2017 m. gegužės 20-21 d.  Vienoje (Austrijoje) vyko CPLOL narių susitikimas

Dvi dienas trukusiame CPLOL narių susitikime LLA atstovavo asociacijos pirmininkė dr. Daiva Kairienė bei LLA Tarybos narė dokt. Simona Daniutė.

Simona Daniutė įsitraukė į Profesinės praktikos komisijos vykdomą projektą, skirtą atnaujinti Logopedo profesijos aprašą (angl. Professional Profile). Darbo grupėje buvo analizuojami kitų šalių logopedo profesijos aprašai, rengiamas darbo planas, planuojami tolesni susitikimai virtualioje erdvėje ir pan.

Logopedų rengimo komisijos veikloje, kurioje buvo plėtojama ankstesniuose susitikimuose pradėta projektinė veikla. Logopedijos terminologijos grupė įgyvendino projekto tikslus – pateikti terminų, vartojamų skirtingose Europos šalyse, apžvalgą, apibrėžtis. Šio dokumento pagrindu bus atnaujinamas  Logopedo profesijos aprašas.  

Daiva Kairienė dalyvavo CPLOL veiklos analizės grupėje, kurioje siekiama parengti detalesnį CPLOL veiklos restruktūrizacijos planą ir pateikti jį svarstyti ir tvirtinti sekančioje Generalinėje asamblėjoje. 

Generalinės asamblėjos metu, dalyvaujant visiems CPLOL nariams, daugiausia dėmesio buvo skiriama tolesniems planuojamiems CPLOL veiklos pokyčiams pristatyti. Informatyvų pranešimą šia tema parengė dr. Hazel Roddam (JK) bei ekspertas, konsultuojantis CPLOL ir kt. Europos profesines asociacijas, Daan Hoogendijk (Danija). Generalinės asamblėjos metu intensyviai buvo diskutuojama dėl logopedų rengimo kokybės užtikrinimo ir logopedų rengimo trukmės Europos šalyse.

Dr. Susan Williamson (JK) asociacijų delegatus seminaro (angl. Survey Workshop) metu supažindino su klausimynų rengimo ypatumais.

Pasibaigus CPLOL susitikimui buvo suorganizuota pažintinė ekskursija po Austrijos sostinę. Taip pat buvo sudaryta puiki galimybė susipažinti su MED-EL kompanijos, gaminančios inotyvius kochlerinius implantus, veikla bei specifiškumu.