Naujienos

2018 m. kovo 1d. – gegužės 20d. kviečiame teikti paraiškas LLA Pirmininko ar Tarybos nario pareigoms užimti

2018 m. kovo 1d. – gegužės 20d. kviečiame teikti paraiškas LLA Pirmininko ar Tarybos nario pareigoms užimti

2018 m. lapkričio mėn. baigiasi dabartinės LLA Pirmininko ir Tarybos narių veiklos laikotarpis, todėl norime Jus iš anksto informuoti apie 2018 m. spalio mėn. planuojamą Visuotinį LLA narių susirinkimą, kurio tikslas – atnaujinti LLA Tarybos narių sudėtį ir išrinkti LLA Pirmininką.

LLA – tai visuomeninė organizacija, veikianti savarankiškos veiklos pagrindu, siekianti atstovauti šalies logopedų ir logoterapeutų interesams bei skatinti logopedų/logoterapeutų profesinį tobulėjimą.

Siekiant sėkmingos tolesnės LLA veiklos, kiekvieną LLA narį kviečiame atlikti savo pareigą (t. y. aktyviai dalyvauti rinkimuose) bei savo turima patirtimi, kompetencijomis ir idėjomis prisidėti prie naujos LLA Tarybos veiklos. Kiekviena nauja, savita Jūsų patirtis, nuomonė ar požiūris neabejotinai praturtins LLA veiklą. Nuo visų mūsų priklauso tolesnė LLA veikla.

Siekdama sėkmingos LLA rinkimų organizacijos, LLA Taryba kviečia logopedus/logoterapeutus, dirbančius švietimo, sveikatos priežiūros institucijose ar privačioje praktikoje teikti paraiškas LLA Pirmininko ar LLA Tarybos nario pareigoms užimti.

Remiantis dabartinės LLA Tarybos veiklos patirtimi parengti ir pateikti rekomendacinio pobūdžio LLA Pirmininko ir LLA Tarybos narių pareigų ir kompetencijų aprašai (žr. 1 priedas).

Paraiškas (žr. 2 priedas) prašome siųsti iki 2018 m. gegužės mėn. 20 d. el. paštu: metu.logopedas@gmail.com .

 

TIKIMĖS JŪSŲ AKTYVAUS DALYVAVIMO RINKIMUOSE IR TEIKIAMŲ PARAIŠKŲ!