Naujienos

2019 m. spalio 4 d. ŠU Edukologijos institutas rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „SHELDON: Mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, išmanusis mokymosi motyvacijos intervencijos modelis“

2019 m. spalio 4 d. ŠU Edukologijos institutas rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „SHELDON: Mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, išmanusis mokymosi motyvacijos intervencijos modelis

„SHELDON: Smart learning motivation intervention model for students with emotional, behavioral and learning difficulties”, Nr. 2017-1-LT01-KA201-035296.

Konferencijos tikslas – siekiant stabdyti mokinių iškritimą iš mokyklos, pristatyti inovatyvų intervencijos modelį, pagrįstą kognityvinės ir naratyvinės psichoterapijos principais, ugdant mokinius, turinčius elgesio, emocijų ir mokymosi sunkumų (toliau – EEMS), mokymosi motyvaciją.

Dalyvauti konferencijoje kviečiami socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, socialiniai darbuotojai, specialistai, dirbantys su EEMS mokiniais.

Registracija į konferenciją vyksta iki 2019 m. spalio mėn. 1 d.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Adresas susirašinėjimui: P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai, Lietuva, Tel. +37067211820, el. paštas jurgita.beneseviciene@su.lt

Mokestis: Konferencijos dalyvio mokestis – 0 EUR Stendinis pranešimas – 0 EUR

 

Mokslinis komitetas
Pirmininkė: Prof. dr. Liuda Radzevičienė, Šiaulių universitetas, Lietuva
Nariai: Prof. dr. Daiva Malinauskienė, Šiaulių universitetas, Lietuva
Prof. dr. Aistė Diržytė, Mykolo Riomerio universitetas, Lietuva
Prof. Iryna Talanchuk, Kijevo Atviras tartpautinis žmogiškosios plėtros universitetas „Ukraina”, Ukraina
Doc. dr. Renata Geležinienė, Šiaulių universitetas, Lietuva
Dr. Evert-Jan Hoogerwerf, AIAS Bologna, Italy
Prof. Ariana Gheradini, AIAS Bologna, Italy
Lekt. Michael Bader, Stitfung St. Zeno Institution Kirscheseon, Germany
Lekt. Lina Miliūnienė, Šiaulių universitetas, Lietuva