Naujienos

2018m. balandžio 26-27d. Šiauliuose vyks 5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai…”

2018m. balandžio 26-27d. Šiauliuose vyks 5-asis Baltijos šalių logopedų kongresas „Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai…” 

DĖMESIO!!! Registracija į kongresą baigta! Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aktyvumą! Kviečiame nedelsti ir susimokėti kongreso mokestį!

2018m. Europos logopedų asociacijos (CPLOL) skelbiama metų tema – Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija. Siekiant plėtoti šią temą šalyje, Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedra, organizuoja 5-ąjį Baltijos šalių kongresą “Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija: daugiau nei žodžiai…“, kuris vyks 2018 m. balandžio 26-27 d. Šiauliuose. 

Kongrese dalyvaus mokslininkai ir praktikai iš įvairių šalių: Izraelio, JAV, Bulgarijos bei Baltijos šalių. Kongrese bus siekiama atsakyti į klausimus: 

  • Kaip teorija ir mokslu pagrindžiamas alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos (AAK) taikymas, siekiant gerinti asmenų komunikaciją ir socialinį dalyvavimą?
  • Kokios yra ASHA (Amerikos Kalbėjimo ir Klausos Asociacijos) rekomendacijos AAK taikymo atžvilgiu skirtinguose praktikos kontekstuose?
  • Kokios yra AAK sistemos, strategijos, priemonės, metodai ir kaip jie gali būti taikomi?
  • Kaip spręsti dilemą: ugdyti/atkurti asmens kalbą ar ugdyti komunikacijos gebėjimus, skatinant socialinį dalyvavimą, taikant AAK?
  • Sėkminga praktika ir iššūkiai, ugdant vaikus: kokiais atvejais, kaip ir kada reikėtų taikyti AAK?
  • Sėkminga praktika ir iššūkiai, dirbant su suaugusiaisiais: kokiais atvejais, kaip ir kada reikėtų taikyti AAK?

 1-oji kongreso diena skirta moksliniams – praktiniams pranešimams, 2-ąją kongreso dieną bus organizuojami praktiniai seminarai.

 

ESMINĖS DATOS

Registracijos į kongresą  ir stendinių pranešimų registracijos pradžia: 2018 01 10

Stendinių pranešimų santraukų registracijos pabaiga: 2018 02 20

Informacija autoriams apie pranešimų santraukų patvirtinimą: iki 2018 03 01

Registracijos į kongresą pabaiga: 2018 03 20

 

Kviečiame logopedus, logoterapeutus ir kitus specialistus, rengti stendinius pranešimus, kurie bus įtraukiami į kongreso mokslinę programą. Laukiame pranešimų santraukų šiomis temomis:

  • alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos taikymo praktika (tikslai, strategijos, priemonės ir kt.), ugdant vaikų kalbą ir plėtojant vaikų bei suaugusiųjų komunikacijos galimybes;
  • įvairūs kiti logopedo profesinės praktikos klausimai:  vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos, socialinės komunikacijos sutrikimai; vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos gebėjimų ugdymas;  sutrikimų įveikimo patirtys ir kt.

 

Pranešimų santraukų registracija. Visus stendinius pranešimus prašome registruoti užpildant PRANEŠIMO SANTRAUKOS REGISTRACIJOS FORMĄ / PRESENTATION SUMMARY REGISTRATION FORM ir siunčiant ją el. paštu: rita@logopeduasociacija.lt (Rita Kantanavičiūtė) iki 2018m. vasario 20d. Informacija apie pranešimų santraukų patvirtinimą/atmetimą bus išsiųsta autoriams el.paštu iki 2018m. kovo 1d.

Registracija į kongresą vyks iki 2018 m. kovo 20 d. Kongreso mokestį privaloma sumokėti iš anksto, t.y. per 10 darbo dienų, elektroniniu paštu gavus išankstinę sąskaitą faktūrą (išankstinės sąskaitos faktūros bus išrašomos visiems kongreso nariams). Jūsų dalyvavimas kongrese bus patvirtintas tik iš anksto susimokėjus kongreso mokestį. 

 

BANKO DUOMENYS

Pavadinimas: LLA (Lietuvos logopedų asociacija)

Įmonės kodas – 190732182

Adresas: P. Višinskio 25, Šiauliai

Bankas: AB SEB bankas

SWIFT kodas: CBVILT2X

Sąskaitos nr.: LT897044060002263446

Mokėjimo paskirtis:  kongresas 2018; … diena(os); vardas, pavardė   (ir/ar)

                                   LLA nario mokestis 2018; vardas, pavardė

 

TIKIMĖS AKTYVAUS LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ LOGOPEDŲ DALYVAVIMO KONGRESE!