Naujienos

2020 metų logopede išrinkta Daiva Mačiūnaitė, Šiaulių Medelyno progimnazijos logopedė metodininkė

2020 metų logopede išrinkta Daiva Mačiūnaitė, Šiaulių Medelyno progimnazijos logopedė metodininkė.

D. Mačiūnaitė turi sukaupusi didelę patirtį ir praktiką, parengusi įvairaus pobūdžio skaitmeninių užduočių ir pateikčių komplektų. Rengia ugdytinius parodoms, konkursams ir kitiems renginiams, kuriuose ugdytiniai tapo prizinių vietų nugalėtojais. Sėkminga nuotolinio ugdymo praktika Teams aplinkoje, išnaudoja Eduka klasės platformos teikiamas galimybes kurti testų ar atviro tipo įvairaus sudėtingumo užduotis, interaktyvias užduotis LearningApps.org programa.

Daiva M. yra mokymo(si) ir kalbos ugdymo priemonių komplekto „Aš jau rašau“ (1, 2 dalys) ir fonologinio sutrikimo įveikimo programos bendraautorė. Priemonių komplektas įvertintas ir rekomenduojamas naudoti švietimo įstaigoms Nacionalinės švietimo agentūros. Logopedė Daiva M. yra seminaro „Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės“ bendraautorė. Seminaras organizuotas Jurbarko, Panevėžio, Šilalės, Tauragės, Klaipėdos ir Šiaulių miestų ir rajonų ugdymo įstaigų logopedams, specialiesiems, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (2019 m., 2020 m.).

Parengti ir pristatyti pranešimai tarptautinėse ir šalies konferencijose apie rašymo ir skaitymo sunkumų įveikimą, apie švietimo pagalbos specialistų ir tėvų bendradarbiavimo patirtis. Daiva M. yra Šiaulių miesto mokyklų logopedų metodinės tarybos narė, metodinio būrelio pirmininko pavaduotoja. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos organizacinio komiteto narė, darbo sekcijos moderatorė. Šiaulių miesto logopedų praktinės veiklos vertintoja. Vadovauja studentų praktikai, skaito paskaitas ir veda pratybas.

Kolegės Daivą apibūdina, kaip „išsiskiriančią stropumu, darbštumu, kuklumu, pagalba kitam“.