Naujienos

2015m. liepos 31d. – rugpjūčio 9d. Kraneve (Bulgarijoje) vyks mokymai „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas”

2015m. liepos 31d. – rugpjūčio 9d. Kraneve (Bulgarijoje) vyks mokymai „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas”

Lietuvos logopedų asociacija kviečiama dalyvauti projekte „The magic to communicate”

Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos “Erasmus+” programos Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria (www.ymdrab.eu). Projektą koordinuoja Bulgarijos „Žmogiškųjų resursų plėtojimo centras”. 

Pagrindinė projekto veikla – tarptautiniai mokymai logopedams, dirbantiems su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokymai vyks 2015 liepos 31d. – 2015 m. rugpjūčio 9d. Kraneve (Bulgarija). Kursuose dalyvaus 50 logopedų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Mokymai vyks anglų kalba, taikant paskaitų, grupinių diskusijų, vaidmenų žaidimų ir kt. aktyvaus mokymo(si) metodus. Tikimasi, kad mokymų dalyviai: įgys žinių ir gebėjimų, susijusių su įvairių požiūrių ir metodų taikymu dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų; turės galimybę užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių logopedais. Viena iš svarbių Erasmus+ programos siūlomų galimybių – bendradarbiavimo veiklų tarp logopedų asociacijų planavimas.