Naujienos

2023 m. spalio 20-oji – kalbos raidos sutrikimo supratimo diena​

2023 m. spalio 20-oji – kalbos raidos sutrikimo supratimo diena

Tarptautinės organizacijos RADLD (angl. Raising Awareness of Developmental Language Disorder) iniciatyva kasmet spalio mėn. trečiąjį penktadienį minima kalbos raidos sutrikimo (kalbos neišsivystymo) supratimo diena. 2023 metų tema: KALBOS RAIDOS SUTRIKIMAS VISAME PASAULYJE! Šiuo šūkiu siekiama pabrėžti, jog kalbos raidos sutrikimas gali pasireikšti kiekvienoje pasaulio šalyje bei turėti  įtakos asmenims, nepaisant jų amžiaus, lyties, kalbos ar etniškumo.

Kalbos raidos sutrikimo supratimo diena jau septintus metus minima visame pasaulyje, dalyvaujant daugiau nei 40 šalių. Šiemet prie iniciatyvos pirmą kartą prisijungė ir Lietuva.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos logopedų asociacija (LLA) kviečia švietimo politikos atstovus, logopedus, pedagogus, tėvus (globėjus) ir kitus suinteresuotus asmenis atkreipti dėmesį į kalbos raidos sutrikimą, t. y. pastebėti su kokiais sunkumais susiduria šių sutrikimų turintys asmenys, diskutuoti apie apibrėžties ir lietuvių kalba vartojamų sąvokų atnaujinimo poreikį, švietimo pagalbos prieinamumo ir kokybės gerinimą ir pan., bei jo supratimo dieną minėti spalio 20-ąją (penktadienį).

Keletas įdomių faktų apie kalbos raidos sutrikimą:

  • Kalbos raidos sutrikimas – tai visos kalbos komponentų (fonetikos, fonologijos, leksikos, gramatikos ir rišliosios kalbos) mokymosi sunkumai, esant nesutrikusiai klausai, regai ir įprastinei intelekto raidai.
  • „Kalbos raidos sutrikimo“ sąvoka yra palyginti nauja, apibrėžiantis kalbos sutrikimą apie kurį mes žinome jau seniai. Tarptautiniame kontekste šiam sutrikimui įvardinti vartojami įvairūs terminai: specifinis kalbos sutrikimas (angl. specific language impairment); pirminio pobūdžio kalbos sutrikimas (angl. primary language impairment); vaikų raidos afazija (angl. developmental aphasia); kalbos išraiškos / suvokimo sutrikimas (angl. expressive-receptive language disorder) ir pan.
  • Po 2017 m. vykusio CATALISE projekto angliškai kalbančiose šalyse susitarta vartoti sąvoką „kalbos raidos sutrikimas“ (angl. develomental language disorder). Mūsų šalyje šis sutrikimas įprastai įvardijamas kaip kalbos neišsivystymas.
  • Asmenims, turintiems kalbos raidos sutrikimą, sunku suprasti ir (ar) vartoti sakytinę kalbą. Tai gali turėti įtakos socialinei ir emocinei gerovei, taip pat akademinei sėkmei mokykloje ir profesinėje veikloje. Mokykliniame amžiuje dažni gretutiniai mokymosi (skaitymo, rašymo, matematikos, užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų) sunkumai.
  • Kalbos raidos sutrikimas atsiranda ankstyvoje vaikystėje, bet gali išlikti ir suaugus. Įprastai jis nustatomas apie 5-uosius vaiko gyvenimo metus.
  • Kalbos raidos sutrikimas vienas labiausiai paplitusių sutrikimų. Jis nustatomas 1 iš 14 asmenų (RADLD). Kituose šaltiniuose nurodomas dar didesnis paplitimas, t. y. kalbos raidos sutrikimą turintys asmenys sudaro apie 7-10 proc. populiacijos (Law ir kt., 2000; Norbury ir kt., 2016; RCSLT, n.d.).
  • Manoma, jog vienoje klasėje (grupėje), kurioje mokosi apie 30 mokinių, bent 2 vaikai patiria kalbos mokymosi sunkumų.
  • Kalbėjimas daugiau nei viena kalba nelemia kalbos raidos sutrikimo.

Daugiau informacijos apie kalbos raidos sutrikimo dienos minėjimą (įskaitant plakatus ir kt. dalijamą medžiagą lietuvių kalba) galite rasti:

https://radld.org/dld-awareness-day
www.logopeduasociacija.lt

Informaciją parengė:
logopedė, dr. Simona Daniutė (VDU Švietimo akademija, LLA)
logopedė, dr. Daiva Kairienė (VDU Švietimo akademija, LLA)

Grotažymės socialinėse erdvėse:
#DLD day; #RADLD; #VDU; #LLA.