Naujienos

Lapkričio 24 d. vyko Visuotinis LLA susirinkimas ir seminaras

Lapkričio 24 d. vyko Visuotinis LLA susirinkimas ir seminaras

„IKIMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SAKYTINĖS KALBOS VERTINIMAS IR DISLEKSIJOS ĮVEIKIMO STRATEGIJOS”


Visuotinio susirinkimo metu:
 • pristatytos veiklos ir finansinės ataskaitos už 2021 m.;
 • padėkota 2019-2022 m. kadenciją baigiančiai LLA tarybai;
 • patvirtinta nauja 2023-2026 m. LLA taryba:
  • Daiva Kairienė
  • Simona Daniutė
  • Rita Kantanavičiūtė-Petružė
  • Rūta Mirauskienė
  • Ingrida Kurmanskienė
  • Dovilė Beresnevičienė
  • Gintarė Motuzienė
  • Aurelija Norienė
  • Jūratė Ruškė
Seminaro metu LLA nariai turėjo galimybę išgirsti naujausius pranešimus:
 • Apie naujas mokymosi skaityti strategijas, taikant SLOGY metodiką

Kaip išmokyti skaityti nesimokant skaityti? Disleksijos įveikimo metodika SLOGY. Dr. I. Balčiūnienė, VDU

Pranešimo vaizdo įrašas. Kaip išmokyti skaityti nesimokant skaityti? Disleksijos įveikimo metodika SLOGY

 • Apie sakytinės kalbos vertinimą, pateikiant filmuotą medžiagą

Sakytinės kalbos vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Gr. Musteikienė, logopedė ekspertė, Šiaulių m. PPT, l/d „Žilvitis“

 • Logopedijos vadovėlio pristatymas, kurį parengė Dr. V. Makauskienė, VDU, logopedė ekspertė
 • Ugdymo ir švietimo pagalbos organizavimas mokiniams, turintiems skaitymo sutrikimų. A. Nakvosienė, Šiaulių „Dermės“ mokyklos specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja, logopedė
Informaciją pateikė Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė Miglė Rovė