Naujienos

2019 m. kovo 7 d. Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių universitetu organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe“, skirtą Europos logopedų dienai paminėti

2019 m. kovo 7 d. Lietuvos logopedų asociacija kartu su Šiaulių universitetu organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe“, skirtą Europos logopedų dienai paminėti.

Konferencijos tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis žiniomis apie vaikų ir suaugusiųjų balso ir sklandaus kalbėjimo sutrikimus, naujausias vertinimo ir įveikimo strategijas bei rekomenduojamas apsaugos dezinfekcines priemones specialistams, dirbantiems švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose.

Konferencijoje dalyvavo beveik 300 logopedų ir logoterapeutų iš visos Lietuvos.

Konferencijos metu įteiktas Metų logopedo apdovanojimas. Jis atiteko logopedei praktikei, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto dėstytojai dr. Ritai Kantanavičiūtei. Mokslininkė, praėjusių metų spalio mėnesį apsigynusi daktaro disertaciją, džiaugėsi garbingu apdovanojimu ir įvertinimu.

Konferencijos pabaigoje Visuotiniame Lietuvos logopedų asociacijos narių susirinkime buvo išklausyta asociacijos finansinė ataskaita už 2018 m. bei atviru balsavimu, vienbalsiai nutarta keisti LLA įstatus. Susirinkimo dalyviai supažindinti su įstatų keitimo projektu. Aptarti kiti, su įstatų keitimu susiję klausimai. Visi LLA nariai kvieičiami teikti pasiūlymus dėl įstatų keitimo iki 2019m. lapkričio 1d.  el.paštu: edita@logopeduasociacija.lt., metu.logopedas@gmail.com.

Vyko diskusijos LLA narystės ir nario mokesčio klausimais. Vienbalsiai pritarta, kad visi LLA nariai bankiniu pavedimu sumoka nario mokestį iki kovo 1d. Nario mokestis 15 Eur metams. Taip pat pritarta siūlymui atsisakyti stojamojo mokesčio.