Naujienos

2019 m. lapkričio 7 d. Lietuvos logopedų asociacija organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Autizmas: daugiadimensinis požiūris“, skirtą paminėti Europos logopedų asociacijas vienijančios organizacijos CPLOL metų temą

2019 m. lapkričio 7 d. Lietuvos logopedų asociacija organizavo mokslinę-praktinę konferenciją „Autizmas: daugiadimensinis požiūris“, skirtą paminėti Europos logopedų asociacijas vienijančios organizacijos CPLOL metų temą.

Konferencijoje pranešėjai dalijosi žiniomis apie praktikoje vyraujančias strategijas, priemones, metodus ir jų taikymo galimybes autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdyme. Pateikti sėkmingos praktikos pavyzdžiai ir iššūkiai, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, atskleistas kūno judesio terapeutų vaidmuo bei pristatytas DIR modelio taikymas logopedinėje praktikoje.

Konferencijos pabaigoje visuotiniame Lietuvos logopedų asociacijos narių susirinkime balsuota dėl įstatų keitimo: vienbalsiai priimtas sprendimas keisti įstatus;  pristatyti  visi naujieji įstatai; išrinktas asmuo – l.e.p. Pirmininkė Edita Sirvydaitė – atstovausiantis  asociaciją  notarų biure ir  VĮ Registrų centre įregistruojant įstatus.