Naujienos

2016 m. spalio 25d. Šiauliuose vyko tarptautinis seminaras „Vaikų, turinčių autizmo sindromą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija”

2016 m. spalio 25d. Šiauliuose vyko  tarptautinis seminaras „Vaikų, turinčių autizmo sindromą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija”.

LLA organizuojamas seminaras buvo skirtas logopedams, logoterapeutams, bet susilaukė didelio susidomėjimo ir kitų sričių specialistų, mokytojų bei tėvų, auginančių autizmo sindromą turinčius vaikus. 

Seminarą vedė lektoriai iš Graikijos – dr. I. Vogindroukas ir  E.N. Chelas. Lektoriai pasidalijo savo sukaupta tarptautine mokslinio ir praktinio darbo vertinant bei ugdant autistiškų vaikų socialinę komunikaciją. Seminare buvo pristatyta lektorių sukurtas šios grupės vaikų socialinės komunikacijos gebėjimų vertinimo instrumentas, kuris leidžia identifikuoti ir vizualiai aiškiai pateikti šių vaikų silpnąsias ir stipriąsias socialinės komunikacijos sritis, planuoti jų ugdymo turinį bei fiksuoti ugdymo(si) pasiekimus. Antroji seminaro dalis buvo skirta pristatyti seminaro dalyviams intensyvios terapijos požiūrio esmę, principus ir taikymo galimybes, ugdant vaikus, turinčius autizmą. Seminare diskutuota apie terapijos bei ugdymo sampratą, jų ryšį. Klausimų kilo ir diskutuojant apie logopedo darbo prioritetus.

Seminaro dalyvių atsiliepimai: „Šis seminaras itin naudingas – ne vien teorija, bet subtilūs, tyrimais pagrįsti praktiniai patarimai, kurių nerasi teoriniuose tekstuose. <…> Aktuali tema, įdomūs lektoriai ir jų medžiaga… Daug peno apmąstymams ir pritaikymui kasdieniniame darbe. <…> Pažiūrėta į šią temą kitu kampu.”

Lektorių atsiliepimai: „Seminaro dalyviai pasirodė suinteresuoti… labai rimtai nusiteikę. Akivaizdu, kad labai įsigilinę į šią temą. Mums pasirodė, kad logopedai įgijo naują supratimą… ko gero, apie mūsų pristatomus požiūrius ir nebuvo girdėję. Klausimai, kylantys Lietuvos specialistams, aktualūs ir mūsų šalyje… mes kalbamės „ta pačia kalba”. Džiaugiamės, turėję galimybę pasidalyti savo patirtimi.