Naujienos

2015m. gruodžio 3 d. ŠU bibliotekoje vyko LLA mokslinė-praktinė konferencija Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas

2015m. gruodžio 3 d. ŠU bibliotekoje vyko LLA mokslinė-praktinė konferencija Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas.

Pirmoje konferencijos dalyje buvo siekiama analizuoti aktualius, su vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimu susijusius, klausimus bei pristatyti Lietuvoje taikomas kalbėjimo ir kalbos vertinimo metodikas. SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotoja Lina Palačionienė ir Psichologijos skyriaus psichologė Vaida Stupurienė pagrindiniame pranešime pristatė vaikų sakytinės kalbos tyrimo metodiką „Urtės ir Motiejaus diena” ir aptarė šios metodikos taikymo galimybes. LLA Tarybos narė, Vilniaus Vaiko raidos centro logopedė Edita Sirvydaitė dalijosi patirtimi taikant Huston’o testą skirtingo amžiaus vaikų kalbai vertinti. Šiaulių miesto logopedės Sigita Denikytė, Regina Budrienė, Eglė Ivanauskaitė-Rimšė pristatė savo parengtą ir išleistą priemonę „5-7m. vaikų sakytinės kalbos vertinimas”. Marijampolėje PPT dirbanti logopedė Vida Kvaraciejienė šalies logopedams pateikė metodinę medžiagą, skirtą vaikų kalbos plėtotės lygiui pradiniame ugdymo etape nustatyti.

Antroje konferencijos dalyje buvo siekiama pristatyti LLA narių vykdomo ir ŠMM Ugdymo plėtotės centro finansuojamo projekto Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas rezultatus. Šiaulių universiteto lekt.dr. Daiva Kairienė ir dokt. Simona Daniutė pristatė teorinę vaikų garsų tarimo sutrikimų apibrėžtį, logopedo vertinimo struktūrą, identifikuojant šiuos sutrikimus bei diferencines sutrikimų charaktersitikas. Šiaulių l/d „Žilvitis” ir PPT logopedė ekspertė Gražina Musteikienė pristatė Klausimyno vaikų kalbėjimo motorikai vertinti ir artikuliacijos sutrikimams diferencijuoti konstravimo procesą, struktūrą ir taikymo galimybes.

Projekto rezultatai, siekiant plėtoti logopedų praktiką, publikuojami Metodinėje priemonėje: VAIKŲ KALBĖJIMO IR KALBOS VERTINIMAS, SUTRIKIMŲ DIFERENCIJAVIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS

Konferencija susilaukė didžiulio ne tik LLA narių, bet ir daugelio Lietuvos logopedų susidomėjimo. Renginyje dalyvavo virš 400 logopedų. Visuotiniame LLA narių susirinkime, kuris vyko po konferencijos, dalyvavo tik nedidelė asociacijos narių dalis, nors jame buvo svarstomi LLA nariams itin aktualūs klausimai. 

Dėmesio! Konferencijos dalyvio pažymėjimų teiraukitės miestų Švietimo skyriuose, Švietimo centruose arba Pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Daliai konferencijos dalyvių pažymėjimai išsiųsti į įstaigas.