Darbo grupės „Logopedų rengimo ir profesinės praktikos dokumentai“ ataskaita.

 

Darbo grupė savo veiklą pradėjo 2020 m. balandžio 30 d. Grupės veikloje dalyvauja:

Seyhun Topbas, Turkija (grupės vadovė)

Francesca Ballatore, Belgija

Carolina Bodea, Romunija

Raman Kaur, UK

Vilma Makauskiene, Lietuva

Maria Paphiti, Kipras

 

Darbo grupės tikslai:

  1. Išanalizuoti ESLA / CPLOL logopedų rengimo ir profesinės praktikos dokumentus ir suskirstyti juos pagal konkrečias temas
  • Perkelti visus ESLA / CPLOL turimus dokumentus į „Dropbox“
  • Sudaryti pagrindinių temų sąrašą
  • Aptarti dokumentų klasifikavimo temas ir juos suskirstyti

Atliekant šias užduotis vyko keturi susirinkimai, kuriuose dalyvavo darbo grupės nariai ir valdybos narė ESLA / CPLOL Blazenka Brozovic (Kroatija)

   2. Išanalizuoti esamą CPLOL dokumentus, susijusią su logopedo profesiją Europoje: išsilavinimo reikalavimus, logopedo profesiją ir veiklą reglamentuojančius įstatymus tiek Europoje, tiek kitose šalyse.

   3. Išanalizuoti logopedo profesijos situaciją šalyse, kurios yra ESLA / CPLOL narės, Europos ir kitose pasaulio šalyse.

   4. Ieškoti ir rinkti kitus dokumentus bei informaciją, kuri gali būti naudinga logopedų asociacijoms, ESLA / CPLOL narėms, ginti (atstovauti) logopedo profesiją, kreiptis į politikos formuotojus (vietos ministerijas ir ES parlamentą).

   5. Numatyti ir nurodyti reikalingus logopedų rengimo / profesinės praktikos dokumentus, kuriuos reikėtų parengti (pvz., apklausų rezultatai, seminarai (webinarai), lankstinukai, statistiniai duomenys).

 

Atlikti darbai (2020-11-20). Visi ESLA / CPLOL dokumentai perkelti į duomenų saugyklą „Dropbox“, sudarytas pagrindinių temų sąrašas, pagal kurį darbo grupės nariai klasifikuoja dokumentus. Temų pasiskirstymas:

  • Seyhun Topbas (Turkija) - Europos logopedo diena, Netques projektas, CPLOL / ELSA naujienlaiškis, logopedų asociacijų ataskaitos;
  • Carolina Bodea - CPLOL / ELSA archyvas, logopedo profesijos etika;
  • Vilma Makauskienė – oficialūs CPLOL / ELSA dokumentai, prevencija;
  • Maria Paphiti – logopedo profesijos pripažinimas, terminologija;
  • Raman Kaur – delegatai (logopedų asociacijos CPLOL / ELSA nares)
  • Francesca Ballatore - CPLOL / ELSA kongresų informacija, profesinės praktikos dokumentai, finansinės ataskaitos.

Informaciją parengė LLA Tarybos narė,

LLA atstovė ESLA/CPLOL darbo grupėje

dr. Vilma Makauskienė

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com