2016m. liepos 29d. - rugpjūčio 7d. Kranevo (Bulgarijoje) vyko mokymai logopedams "Socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimai"

Beveik 2% jaunų žmonių Europoje, turi socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimų. Šiems asmenims sunku suprasti tai, kas jiems sakoma, jie susiduria su kalbos vartojimo sunkumais skirtingose socialinėse situacijose. Jie patiria sunkumų laikantis visuomenėje priimtų socialinės komunikacijos taisyklių kasdieninėje veikloje.

Mokymai buvo organizuojami pagal Erasmus+ programos finansuojamą projektą "We can too". Projekto koordinatorius: YMDRAB (Youth movement for development of the rural areas in Bulgaria). Projekto partneriai: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rumunijos logopedų asociacijos. 

Mokymuose dalyvavo 8 Lietuvos logopedų asociacijos narės, besidominčios vaikų, socialinės komunikacijos (pragmatikos) sutrikimais ir atstovaujančios LLA tarptautiniame logopedų asociacijų tinkle.

Praktinius seminarus vedė dr. Ioannis Vogindroukas, Euripides - Nikolaous Chelas (Graikija), Evgenyia Hristova ir Maurice Grinberg (Bulgarija), Anna Maria Ulviste (Estija).

Mokymuose buvo pristatoma vaikų socialinės komunikacijos apibrėžtis, komunikacijos gebėjimų raida. Didelis dėmesys buvo skiriamas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų socialinės komunikacijos gebėjimų įvertinimui (taikant tėvų interviu klausimyną) ir gautų duomenų analizei, interpretacijai. Tikimasi, kad šis klausimynas bus išverstas į lietuvių kalbą, siekiant, kad Lietuvos logopedai turėtų galimybę jį taikyti savo praktikoje. Lektoriai iš Bulgarijos pristatė žvilgsniu valdomą alternatyviosios komunikacijos priemonę ir jos panaudojimo galimybes: http://www.tobii.com/tech/products/.

Mokymų dalyviai lankėsi socialinės reabilitacijos centre Karin dom (https://karindom.org/en/), kuriame teikiamos į šeimą orientuotos paslaugos SUP turintiems vaikams ir šeimoms. 

Neformaliose mokymų veiklose buvo skiriamas dėmesys ir skirtingų kultūrų pažinimui. Visi mokymų dalyviai pristatė savo šalis, nacionalinius šokius, dainas, valgius. 

Mokymų video (parengtas Latvijos logopedės Inaros Klavinos): https://www.youtube.com/watch?v=JvmVF2DWI6s.

 

        

2016m. balandžio 22-23d. Tartu vyko 3-asis Baltijos šalių logopedų kongresas "Kalbėjimo apraksija"

3-iajame Baltijos šalių kongrese sveikinimo žodį tarė Estijos logopedų asociacijos prezidentas Aaro Nursi. Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė dr. D. Kairienė Lietuvos logopedų vardu padėkojo estams už tęsiamą logopedų kongresų organizavimo tradiciją. Susirinkusius Baltijos šalių logopedus pasveikino Latvijos logopedų asociacijos pirmininkė doc. dr. Baiba Trinite, kuri pasinaudodama proga pakvietė visus susirinkusius į 4-ąjį Baltijos šalių logopedijos kongresą, kuris vyks 2017m. pavasarį Rygoje.

Pirmoji kongreso diena buvo skirta įgytos apraksijos temai gvildenti. Estų kilmės mokslininkė Marja-Liisa Mailend (Arizonos universitetas, JAV) pasidalijo moksline ir praktine patirtimi identifikuojant ir įveikiant suaugusiųjų apraksijas. Antrąją kongreso dieną, Lietuvos logopedams jau pažįstama, dr. Anita McAllister (Karolinska institutas, Švedija) skaitė paskaitas apie vaikų kalbėjimo apraksiją, jos požymius, identifikavimo sunkumus bei įrodymais grįstus, šio sutrikimo įveikimo požiūrius, metodus. Mokslininkai iš Estijos (mag. K. Nommik), Latvijos (prof.dr. S. Tubele), Lietuvos (dr. D. Kairienė) ir Rumunijos (dr.C. Bodea-Hategan) pristatė pranešimus skirtingose šalyse aktualiais kalbėjimo dispraksijos apibrėžties, atpažinimo ar įveikimo klausimais. 

Lietuvai Baltijos šalių logopedų kongrese atstovavo 6 logopedės. Tikimės, kad sekančiame kongrese mūsų, dalyvaujančių, bus daugiau...

 

       

2016 m. kovo 17d. Rygoje (Latvijoje) vyko seminaras logopedams "Balso lavinimo strategijos"

Seminarą organizavo Latvijos logopedų asociacija. Seminarą vedė didelę patirtį turinti logopedė, Europos logopedų asociacijos vice-prezidentė iš Portugalijos Katarina Olim. Latvijos logopedžių, logopedijos ir muzikos pedagogikos studentų gretas papildė ir Šiaulių universiteto dėstytojos dr. D. Kairienė ir dokt. S. Daniutė bei Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) 3 kurso studentės. Seminare pristatyta balso trakto anatomija ir balso susidarymo fiziologija, balso charakteristikos, išskirti veiksniai, turintys įtakos balso kokybei. Praktinėje seminaro dalyje buvo demonstruojami pratimai taisyklingam kvėpavimui mokyti, kaklo, ryklės raumenims stiprinti / atpalaiduoti, rezonavimui ir artikuliacijai tikslinti. 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com