2016 m. spalio 25d. Šiauliuose vyko  tarptautinis seminaras "Vaikų, turinčių autizmo sindromą, socialinės komunikacijos sunkumai, įvertinimas ir intervencija". 

LLA organizuojamas seminaras buvo skirtas logopedams, logoterapeutams, bet susilaukė didelio susidomėjimo ir kitų sričių specialistų, mokytojų bei tėvų, auginančių autizmo sindromą turinčius vaikus. 

Seminarą vedė lektoriai iš Graikijos - dr. I. Vogindroukas ir  E.N. Chelas. Lektoriai pasidalijo savo sukaupta tarptautine mokslinio ir praktinio darbo vertinant bei ugdant autistiškų vaikų socialinę komunikaciją. Seminare buvo pristatyta lektorių sukurtas šios grupės vaikų socialinės komunikacijos gebėjimų vertinimo instrumentas, kuris leidžia identifikuoti ir vizualiai aiškiai pateikti šių vaikų silpnąsias ir stipriąsias socialinės komunikacijos sritis, planuoti jų ugdymo turinį bei fiksuoti ugdymo(si) pasiekimus. Antroji seminaro dalis buvo skirta pristatyti seminaro dalyviams intensyvios terapijos požiūrio esmę, principus ir taikymo galimybes, ugdant vaikus, turinčius autizmą. Seminare diskutuota apie terapijos bei ugdymo sampratą, jų ryšį. Klausimų kilo ir diskutuojant apie logopedo darbo prioritetus.

Seminaro dalyvių atsiliepimai: "Šis seminaras itin naudingas - ne vien teorija, bet subtilūs, tyrimais pagrįsti praktiniai patarimai, kurių nerasi teoriniuose tekstuose. <...> Aktuali tema, įdomūs lektoriai ir jų medžiaga... Daug peno apmąstymams ir pritaikymui kasdieniniame darbe. <...> Pažiūrėta į šią temą kitu kampu."

Lektorių atsiliepimai: "Seminaro dalyviai pasirodė suinteresuoti... labai rimtai nusiteikę. Akivaizdu, kad labai įsigilinę į šią temą. Mums pasirodė, kad logopedai įgijo naują supratimą... ko gero, apie mūsų pristatomus požiūrius ir nebuvo girdėję. Klausimai, kylantys Lietuvos specialistams, aktualūs ir mūsų šalyje... mes kalbamės "ta pačia kalba". Džiaugiamės, turėję galimybę pasidalyti savo patirtimi.

  

  

 

 

2016 m. gegužės 19 d. ŠU bibliotekoje vyko LLA mokslinė-praktinė konferencija "Apraksija: tarpdisciplininis požiūris"

Konferenciją organizavo Lietuvos logopedų asociacija ir Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas. Renginys skirtas 2016 metų Europos logopedų temai plėtoti. Lietuvos logopedus pasveikino UMSGF dekanė prof. dr. Diana Strakšienė, pasidžiaugdama ilgametėmis logopedų rengimo Šiaulių universitete tradicijomis ir linkėdama logopedams aktyvios tolesnės veiklos. Virtualiai Lietuvos logopedus pasveikino ŠU, Specialiosios pedagogikos (specializacija: lgoopedija) bakalauro studijų programos 3 k. studentės, parengusios logopedams skirtą laidą "Klausimėlis: kas yra logopedas?"

Pirmasis konferencijos posėdis buvo skirtas teoriniams apraksijos atpažinimo bei įveikimo aspektams. Vilniaus universiteto, Santariškių klinikų filialo, Vaiko raidos centro, Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja gydytoja neurologė Laima Mikulėnaitė pristatė pranešimą "Kodėl vaikams pasireiškia apraksija?", kuriame paaiškino bendrosios ir kalbėjimo motorikos sutrikimo priežastis ir kilmę, išskyrė esminius sutrikimo požymius. Šiaulių universiteto, UMSGF doc. dr. Daiva Mockevičienė pranešime pristatė vaiko judesių formavimosi nuoseklumą. 

       

Antrajame konferencijos posėdyje analizuoti praktiniai apraksijos atpažinimo ir įveikimo aspektai. Dr. Daivos Kairienės pranešime diskutuoti kalbėjimo dispraksijos apibrėžties bei kalbėjimo ir kalbos terapijos veiksmingumo (vaikų dispraksijos atveju) klausimai. Savo praktinio darbo patirtimi dalijosi logopedės Renata Žaliaduonienė ir Sigita Kudakauskienė, analizuodamos vaikų ir suaugusiųjų apraksijos atvejus. Patirtimi, ugdant vaikų koordinaciją ir tikslinant kūno judesius, dalijosi ir kineziterapeutės Teresė Kerulienė, Jurgita Baranauskienė. 

Konferencijoje svečiavosi Rumunijos logopedų asociacijos prezidentė dod.dr. Carolina Bodea Hategan, atvykusi į Šiaulių universitetą pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą. Gegužės 18d. ji skaitė paskaitas Specialiosios pedagogikos (specializacija: logopedija) bakalauro studijų studentams klausos sutrikimų bei apraksijos temomis. Konferencijoje ji pristatė tyrimą apie Rumunijos logopedų patirtį atpažįstant ir įveikiant kalbėjimo apraksiją. 

     

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com