LLA neteko nuoširdaus, energingo, žingeidaus ir kūrybingo žmogaus. LLA Tarybos narė logopedė Janina Kotvickaja savo entuziazmu ir naujomis idėjomis dalijosi su visais, esančiais greta. Jos darbštumu ir profesionalumu džiaugėsi tie, kuriems Ji visada skubėjo padėti. Beatodairišką Jos meilę profesijai lydėjo prasmingi darbai. Dar daug nespėjome išmokti iš Jos išminties ir patirties.

Liūdna... Norisi paklausti: „kodėl?“, ištarti: „neteisinga“... LLA vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, tardami: „Esu aš - mes esame“, bet aidas atkartoja - pernelyg trumpai...“

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com