Logopedė turi 10-ies metų praktinės patirties dirbdama švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose su ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais.

Skaito paskaitas ŠU Edukologijos instituto studentams. Rengia ir skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose (temos: Interprofessional support to stuttering children at an early age; Tėvų, auginančių ankstyvojo amžiaus mikčiojančius vaikus, patirtys: multidimensinis požiūris; Į šeimą orientuotos strategijos mikčiojimui įveikti; Multidimensional assessment approach of stuttering children; Using the thematic intervention to fluency therapy for the young stuttering children. ir kt.).

Logopedė R. Kantanavičiūtė organizuoja ir veda metodines dienas specialiesiems pedagogams ir logopedams, praktinius seminarus, užsiėmimus – tėvams, auginantiems vaikus, turinčius kalbos, kalbėjimo sutrikimų.

Dalyvauja įvairiuose moksliniuose – praktiniuose mokymuose užsienyje: Turkijoje, Anglijoje, Bulgarijoje.

Dalijasi patirtimi ir publikuoja straipsnius profesine tematika – dvikalbystės ir mikčiojimo problemomis, spaudoje, internete. Publikuoti 9 mokslo straipsniai interprofesinės pagalbos, mikčiojimo vertinimo ir įveikimo temomis.

2018 m. apgynė disertaciją tema "Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimensinę intervenciją". Remiantis Healey, E. C. (2012). The Cognitive, Affective, Linguistic, Motor, and Social (CALMS) Assessment for School – Age Children Who Stutter. USA, Lincoln, Nebraska: University of Nebraska – Lincoln parengė „Ankstyvojo amžiaus mikčiojančių vaikų sklandaus kalbėjimo gebėjimų vertinimo metodiką“, multidimensinio mikčiojimo vertinimo formą, kuri išsamiai aprašyta daktaro disertacijoje.

Rita K. aktyvi Lietuvos logopedų asociacijos narė, organizuoja seminarus, konferencijas, kongresus, vedė Visuotinį LLA narių susirinkimą.

Rita Kantanavičiūtė dalykiškai ir šiltai bendrauja ir bendradarbiauja su kolegoms, yra žingeidi, savarankiška, atsakinga. Logopedės veikla pozityviai įvertinta LLA pirmininkės, ŠU Specialiosios pedagogikos katedros vedėjos Padėkomis.

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com