Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 2018 m. gegužės 22 d. sudaryta darbo grupė ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimo nuostatoms įvertinti. Per šešis mėnesius, atsižvelgiant į etatinio mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimo modelį, darbo grupė turi peržiūrėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatas ir inicijuoti teisines prielaidas sutartoms nuostatoms įgyvendinti.

Lietuvos logopedų asociacijai darbo grupėje atstovauja logopedė Rima Juškienė-Bartkė. 

Pirmas darbo grupės posėdis įvyko birželio 12 d. 

Kitas darbo grupės susitikimas numatomas liepos 12 d.

Kviečiame logopedus iki liepos 4 d. pasidalyti savo patirtimi ir įžvalgomis, paspaudus nuorodą į klausimyną:  https://apklausa.lt/f/lla-apklausa-dqznbrw/answers/new.fullpage

Dėkojame už atsakymus!

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com